<%=journal.getQiKanJianCheng_EN()%>
    Home | About Journal | Editorial | Instruction | Subscription | Advertisement | Message | Contact Us | Chinese
GEOLOGY AND RESOURCES
  Office Online
  Jorunal Online
    Forthcoming Articles
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
 
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [GEOLOGY AND GENESIS OF XIHUITONG LOW-GRADE PHOSPHATE DEPOSIT IN WESTERN LIAONING PROVINCE] 2023 Vol.32(3):261-267
CHEN Jun-dian, YANG Hong-en, LI Si-jin, YIN Liang-liang, LUO Yin-hua, BAI Xin-ran, CHU Ying, ZHOU Yong-jun [Abstract] ( 63 ) [HTML 0 KB][PDF 637 KB] (354)
2 [LA-ICP-MS ZIRCON U-Pb DATING AND GEOCHEMISTRY OF THE GRANITES IN GANNAN AREA, DAXINGANLING MOUNTAINS: Geological Implication] 2023 Vol.32(6):655-663
LI Xiao-hai, ZHANG Hai-hua, LI Wen-bo, DING Qiu-hong, ZHANG Jian, CHEN Shu-wang [Abstract] ( 63 ) [HTML 0 KB][PDF 616 KB] (225)
3 [COMPREHENSIVE EVALUATION OF WATER RESOURCES CARRYING CAPACITY IN ANKANG CITY BASED ON GAME THEORY COMBINATION WEIGHTING-TOPSIS MODEL] 2023 Vol.32(5):642-654
ZHAO Hao, ZHAO Li-lei, TIAN Hui, DING Lian-chao, WANG Fan, WANG Zhi-rui, HAN Zhao-hui, GONG Wen-qiang, HOU Xiao-dong [Abstract] ( 62 ) [HTML 0 KB][PDF 1043 KB] (214)
4 [REVIEW ON THE EVALUATION METHODS OF GEOLOGICAL HAZARD SUSCEPTIBILITY] 2024 Vol.33(1):65-73
LAN Ying-ying, GUO Chang-cheng, ZHU Yun-fu [Abstract] ( 62 ) [HTML 0 KB][PDF 815 KB] (153)
5 [NEW DISCOVERY OF THE EARLY CRETACEOUS Choristodera IN LUANPING BASIN, NORTHERN HEBEI PROVINCE] 2023 Vol.32(4):512-516
HE Li, YUN Jie, ZHOU Ming-xing, ZHANG Ya-guang, GAO Shang, LIU Hong-zhang, LI Guang-dong, LU Yan-ming, HUANG Jie [Abstract] ( 62 ) [HTML 0 KB][PDF 992 KB] (345)
6 [GEOCHRONOLOGY AND GEOCHEMISTRY OF THE GRANITE PORPHYRY IN TEGEWULA AREA OF XIN BARAG YOUQI, INNER MONGOLIA] 2023 Vol.32(4):373-382
MA Qiao-yan, SHAO Yong-xu, CAO Lei, QIU Guang-dong [Abstract] ( 60 ) [HTML 0 KB][PDF 611 KB] (450)
7 [COMPREHENSIVE GEOPHYSICAL INTERPRETATION FOR THE GEOLOGICAL AND MINERAL SURVEY IN BASALT-COVERED REGION OF CHANGBAI MOUNTAIN: A Case Study of Kaifeng Forest Farm Area] 2023 Vol.32(4):487-496,393
SUN Jian-shuang, CHEN Gui-hu, ZHANG Long, XU Lei, ZHANG Min, CUI Lei [Abstract] ( 59 ) [HTML 0 KB][PDF 1307 KB] (335)
8 [PALEOGEOGRAPHIC DISTRIBUTION AND TAPHONOMY CHARACTERISTICS OF Naraoia FROM CAMBRIAN BALANG FORMATION IN GUIZHOU PROVINCE] 2023 Vol.32(3):249-260,280
SUN Quan-yi, PENG Jin, SHAO Yun-bin [Abstract] ( 56 ) [HTML 0 KB][PDF 1034 KB] (204)
9 [CHARACTERISTICS OF NATURAL RESOURCES ENDOWMENT AND DEVELOPMENT POTENTIAL IN MUDANJIANG CITY, HEILONGJIANG PROVINCE] 2023 Vol.32(5):599-607
TONG Zhi-qiang, YANG Hong-xiang, SONG Li-dong, LIU Hao, WANG Jian-wei, GAO Bo [Abstract] ( 54 ) [HTML 0 KB][PDF 984 KB] (161)
10 [SUSCEPTIBILITY EVALUATION OF LANDSLIDE HAZARD IN XINGSHAN COUNTY OF HUBEI PROVINCE BASED ON WEIGHTS-OF-EVIDENCE METHOD] 2023 Vol.32(3):352-359,289
SONG Yuan, JIANG Nan, ZHANG En-bo, JIANG Hong-bin [Abstract] ( 53 ) [HTML 0 KB][PDF 1063 KB] (194)
11 [TECTONIC EVOLUTION AND HYDROCARBON ACCUMULATION OF THE FIRST AND SECOND ROWS OF STRUCTURE IN THE CENTRAL PART OF SOUTHERN JUNGGAR BASIN] 2023 Vol.32(5):555-565,623
GUO Wen-jian, LI Tian-ran, JI Dong-sheng, SHI Lian-hong, HAN Yang [Abstract] ( 52 ) [HTML 0 KB][PDF 1222 KB] (424)
12 [GEOCHEMISTRY AND GEOCHRONOLOGY OF GRANODIORITES IN QUPANGLANGXIE AREA, NORTHERN BAYANKALA TERRANE] 2023 Vol.32(4):383-393
TIAN Guang-hao, HU Xin-zhuo, WANG Ming, WANG Xiao-yang [Abstract] ( 51 ) [HTML 0 KB][PDF 788 KB] (350)
13 [SANDSTONE GRAIN SIZE ANALYSIS OF UPPER TRIASSIC ERQIAO FORMATION IN ZHONGPING AREA, GUIZHOU PROVINCE: Implication of Sedimentary Environment] 2023 Vol.32(4):406-417
WANG Ning-zu, ZHANG Wen-bin, HE Bi, TAO Gang, ZHAO Fei, SUN Ping-yuan, ZHANG Zhi-xi, ZHAO Zhen-guan [Abstract] ( 49 ) [HTML 0 KB][PDF 988 KB] (249)
14 [GEOPHYSICAL MODEL OF IRON DEPOSITS IN FUSHUN REGION OF LIAONING PROVINCE: A Case Study of Maogongpu Iron Mine] 2023 Vol.32(4):497-504
ZHAO Xue-juan, SUN Zhong-ren, DUAN Hui-sheng, GAO Tie, SUN Gang [Abstract] ( 48 ) [HTML 0 KB][PDF 1025 KB] (380)
15 [IDENTIFICATION OF THE LATE TRIASSIC FUYUANGOU INTERMEDIATE-BASIC VOLCANIC ROCKS IN HEILONGJIANG PROVINCE: Geological Implication] 2023 Vol.32(6):670-680
WANG Wen-dong, LIU Tao, ZHOU Chuan-fang, YANG Hua-ben, DU Bing-ying, LIU Yu-wei [Abstract] ( 48 ) [HTML 0 KB][PDF 801 KB] (166)
16 [HEAVY METAL CONTENTS IN SOIL-CHINESE HERBAL MEDICINE SYSTEM IN XIBO RIVER BASIN, CHIFENG CITY, INNER MONGOLIA: Distribution Characteristics and Ecological Effect Evaluation] 2023 Vol.32(6):779-788
LIANG Shuai, DAI Hui-min, ZHANG Guang-yang, LIU Kai, ZHAI Fu-rong, LI Qiu-yan, WEI Ming-hui [Abstract] ( 48 ) [HTML 0 KB][PDF 1105 KB] (310)
17 [COMPACTING AND ACCUMULATION HISTORY OF CHANG 6-CHANG 9 RESERVOIRS FROM THE TRIASSIC YANCHANG FORMATION IN ZHIDAN OILFIELD] 2023 Vol.32(3):327-334
LIU Ling, ZHANG Chuang, SUN Ming [Abstract] ( 45 ) [HTML 0 KB][PDF 956 KB] (203)
18 [SUITABILITY EVALUATION OF ENVIRONMENTAL GEOLOGY BASED ON SPONGY BODY IN-SITU TEST AND ITS APPLICATION: A Case Study of Xinxiang City, Henan Province] 2023 Vol.32(3):345-351
WANG Shuai-wei, SUN Wei-chao, LIU Song-bo, WANG Xiu-yan, LIU Chang-li, SUN Lin [Abstract] ( 45 ) [HTML 0 KB][PDF 900 KB] (92)
19 [RESTORATION OF DEVONIAN-TRIASSIC SEDIMENTARY ENVIRONMENT AND BASIN TECTONIC EVOLUTION IN LINTAN AREA, WEST QINLING] 2023 Vol.32(5):517-527
FENG Xin, SHAO Xing-kun, HOU Hong-xing, QIN Dan-he [Abstract] ( 44 ) [HTML 0 KB][PDF 820 KB] (320)
20 [OIL-GAS RESOURCES EXPLORATION AND PRODUCTION CAPACITY STUDY OF FUXIN BASIN] 2024 Vol.33(1):41-48,64
SONG Kai-lin, ZHU Lin [Abstract] ( 44 ) [HTML 0 KB][PDF 884 KB] (76)
21 [BIOSTRATIGRAPHIC DIVISION AND REGIONAL CORRELATION OF WUFENG FORMATION AND LONGMAXI FORMATION IN JINKECUN SECTION, SOUTHWESTERN MARGIN OF SICHUAN BASIN] 2023 Vol.32(4):394-405
WANG Wan-neng, ZHANG Yao-tang, YUAN Yong-sheng, CHEN Qing-song, YU Yi-fan [Abstract] ( 43 ) [HTML 0 KB][PDF 1066 KB] (448)
22 [ORE-CONTROLLING CONDITIONS AND PROSPECTING POTENTIAL OF CRYSTALLINE GRAPHITE DEPOSITS IN NORTHERN DANFENG COUNTY, SHAANXI PROVINCE] 2023 Vol.32(3):281-289
YAN Peng-cheng, SHOU Li-yong, YANG Lian-tao, SHANG Kai-kai [Abstract] ( 43 ) [HTML 0 KB][PDF 920 KB] (281)
23 [COMPOSITIONS OF TECTONIC MELANGE IN WUNUER AREA, DAXINGANLING MOUNTAINS: Geological Implication] 2023 Vol.32(6):664-669,698
LI Li-yang, BAI Zhi-da, WU Guang-ying, HOU Hong-xing, HAN Yao, LIU Bo [Abstract] ( 42 ) [HTML 0 KB][PDF 776 KB] (248)
24 [ORE-FORMING FLUID CHARACTERISTICS AND IMPLICATION OF ANTIMONY DEPOSITS IN CENTRAL JILIN PROVINCE: A Case Study of Datudingzi, Zhilin and Xingfutun Antimony Deposits] 2023 Vol.32(5):528-539
XU Guo-yu, REN Long, WANG Cun-zhu, ZHENG Da-he, LI Guo-jun, CHEN Yu, MAO Yong-xin, CUI Xue-wen, ZHU Rong-li [Abstract] ( 41 ) [HTML 0 KB][PDF 1674 KB] (109)
25 [ROCK MASS IDENTIFICATION BASED ON SYNTHETIC APERTURE RADAR DATA: A Case Study of Yabuli Area in Heilongjiang Province] 2023 Vol.32(4):480-486,504
LI Yu-ke, ZHAO Yuan-dong, CHEN Wei-tao, DONG Yu-sen, WEN Qiu-yuan, CAO Hui, HAN Ke-yin, WANG Qun [Abstract] ( 41 ) [HTML 0 KB][PDF 1233 KB] (393)
26 [GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE GONGYI BAUXITE DEPOSIT IN HENAN PROVINCE] 2023 Vol.32(6):699-704
YANG Wu, LIANG Xiao-shan, HU Sheng, YANG Chi-heng [Abstract] ( 40 ) [HTML 0 KB][PDF 695 KB] (121)
27 [BENTONITES IN THE BOTTOM OF LOWER SILURIAN LONGMAXI FORMATION ON THE WESTERN MARGIN OF YANGTZE PLATE: Zircon U-Pb Age, Trace Element Characteristics and Geological Implication] 2023 Vol.32(6):691-698
WANG Wan-neng, PANG Zhan-ji, WANG Hao-yu, WANG Dong-hui, YU Yi-fan [Abstract] ( 40 ) [HTML 0 KB][PDF 768 KB] (235)
28 [DISCOVERY OF KULUN COMPLEX IN THE EAST PART OF THE NORTHERN MARGIN OF NORTH CHINA PLATE:Tectonic Implication] 2024 Vol.33(1):1-11,40
LI Dong-tao, LIU Jin, CHEN Jing-sheng, ZHAO Chen, LI Yu-chao, PENG You-bo, KUAI Bing, YANG Zhong-jie, LIU Wen-bin [Abstract] ( 39 ) [HTML 0 KB][PDF 796 KB] (223)
29 [FARMLAND DYNAMIC CHANGE AND ITS DRIVING FORCE ANALYSIS IN GLOBAL BLACK SOIL REGIONS BASED ON LOGISTIC REGRESSION MODEL] 2023 Vol.32(5):584-591
YANG Jia-jia, LYU Jun-chao, JIN Shan-he, LIU Yang, LI Wen-bo [Abstract] ( 39 ) [HTML 0 KB][PDF 804 KB] (229)
30 [GEOCHEMISTRY OF STREAM SEDIMENTS AND EXPLORATION PROSPECTS IN QUPANGLANGXIE AREA, QINGHAI PROVINCE] 2023 Vol.32(4):418-426
QIN Dan-he, HOU Hong-xing, SHAO Xing-kun [Abstract] ( 39 ) [HTML 0 KB][PDF 861 KB] (461)
GEOLOGY AND RESOURCES
Copyright © 2010 Editorial By Geology and Resources
Address: No.280 North Huanghe St., Shengyang 113034 China
Telephone: 024-81847022 fax: 86-24-62606109 E-mail: dzyzybjb@126.com
Support by Beijing Magtech Co.ltd support@magtech.com.cn